ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ Deep Sidhu ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ | Dainik Savera

Description: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ Deep Sidhu ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ | Dainik Savera

Category: Entertainment