हुक्मनामा श्री हरिमंदिर साहिब जी 4 जनवरी 2023

ੴ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि ॥ रागु गोंड चउपदे महला ४ घरु १

Read more